سلام...

بعد از يک غيبت صغری! گفتم چيزی بنويسم که نگویيد طرف بی خداحافظی مرد!

۱)آن مرد رفت
و قاب عکس کوچکم را
با خود برد.
قابی که هر شب
مرا به یاد لبخند می انداخت.

روزی آن مرد خواهد مرد
و من دوباره قاب کهنه ام را
غبار خواهم زدود
و بر ديوار تنهاييم خواهم آويخت...

۲)چند لکهء سياه
چند ابر تيره پر از باران
چند خاطره سهم اين ذهن فرتوت.
يادمان عهدهای بشکسته
در ميان چند لحظهء سکوت.
مي چکد چون چند قطره اشک بی اختيار
بر گذشته های سپيد.
آه چگونه ميشود عاری
صحن آفتاب مرده
از لکه های ماندگار؟

۳)هاله ای از مه رنج
چهره اش می آلود.
ديدهء خستهء او زمزمهء باران داشت.
ابر غم مي باريد.
در پس جاری اشک
ماه بی رنگ چراغش خاموش.
آتشی دودآگين
در دل غمزده اش مي ناليد
ديده آکنده به دود
هاله ای از مه رنج
چهره اش می آلود.

/ 10 نظر / 14 بازدید
shamila

سلام .وبلاگ زيبايی داری با آهنگ قشنگی که روش گذاشتی واقعا لذت بردم. شعر زيبايی هم نوشتی اميدوارم که سالهای سال زنده و سالم باشی به من هم سر بزنيد.

M.K

سلام ... !

hosein

سلام.وبلاگ خيلی خوبی داری من که خيلی خوشم امد. از اين که به وبلاگ من سر زدی ممنون هستم.می خواستم بهت emali بزنم ولی وارد نکرده بودی . خيلی دوست دارم تو وبلاگم کمکم کنی ممنون ميشم. به اميد ديدار. آرمان<حسین>

صباحنا

سازمان ملل نامه حضرت امير المؤمنين علي (ع) به مالك اشتر ؛ جهت حكومت مصر را به عنوان تنها سند عدالت در طي تاريخ بشريت ثبت نمود . ياعلي همواره نداي عدالت توست كه بر دنيا طنين مي افكند

ghazaal

۱.و من آنروز را انتظار ميکشم....حتی روزی که ديگر نباشم!

سياوش تهراني

شعرت را خواندم ناله ايست از عمق وجود يک ملت ساير مقاله هايت نشان از ازاديخواهی دارد. ميدانی مشکل اصلی ما و يا جهان سومی ها در استبدادطلبی است بعنوان يک ازاديخواه بيا و با اتحاد با همه ازاديخواهان اين سنت شوم را بشکنيم . اگر خواستی سری به وب لاگ محقر ما بزن به اميد ديدار در ايران ازاد از هرگونه استبداد

هادی

آقا ايولا به آهنگ سايتت من فعلا با اين حال ميکنم تا ...

دوستت ؟ ........

پس کجايی تو ... !؟

meisam

نيستی که نيستی؟ پس کجايی؟!