درود

درود بر تو اي دوست.
چندي است كه فكر ايجاد پايگاهي براي ارايه نوشته ها و شعر هاي علاقه مندان ذهنم را مشغول كرده ، ولي چون از موفقيت و استقبال آن،مطمئن نيستم، به همين خاطر اقدام به تاسيس اين صفحه نمودم تا اگر مورد حمايت قرار گرفت آنرا بصورت پايگاهي مستقل در آورم.
پايگاهي براي آنانكه چون من،مينويسند ولي هراس از انتشار آن دارند،
هراس از شكستن شكوفه هاي احساس،در مسير تندبادهاي انتقاد و تحقير.
براي آنانكه زمزمه هاي شبانة خويش را به روي برگ درخت مي نويسند، ولي به دست باد نمي سپارند.
براي آنانكه تمام دنيايشان،در اتاق كوچگي بيش نيست.
آري ، اينجا ،ما با هم زمزمه خواهيم كرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید